100-årsjubileum for Malerkolonien i Holmsbu

Hurum kommune og Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Henrik Sørensens Samlinger inviterer til åpningsarrangementer i forbindelse med jubileumsutstillingen
17. juni kl 18:00: 18. juni kl 13:00:

19. juni:
Konsert i Holmsbu kirke m/Barrat Dues juniororkester og forteller Minken Fossheim. Entre kr 250,-.

Åpning av jubileumsarrangementet i Støa v/ordfører Anne-Hilde Rese. Musikalsk innslag ved fiolinist Sara Chen fra Barrat Due. Avduking av Øystein Bernhard Mobråtens relieff over de tre ”Holmsbumalerne”, Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne.
Jubileumsutstillingen åpnes av Sven Oluf Sørensen. Arrangementet avsluttes med omvisning i Holmsbu Billedgalleri kl 15.30.
Omvisning i jubileumsutstillingen i Støa v/Sven Oluf Sørensen kl 13.00. Foredrag om Skagenmalerne v/Mette Bøgh Jensen, kurator ved Skagen museum, i Holmsbu Billedgalleri kl 15.00.

Jubileumsutstillingen i Støa holdes åpen alle dager i perioden 18. juni – 17. juli, kl 12.00 – 17.00. Inngang kr 20,-. Det blir guidet omvisning i helgene.

Hurum Kunstlags utstilling med sju hurumkunstnere er åpen i perioden 21. juli – 21. august. Åpen alle dager kl 12.00 – 17.00. Se egen info.

Takk til alle som velvillig har bidratt med sin kompetanse og utlån av bilder til jubileums- utstillingen. En særlig takk til Sven Oluf Sørensen som har bygget opp utstillingen.

Legg inn en kommentar