Afrikanske Barnebokdager 2009 – 24.oktober – 31.oktober


Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi annet hvert år siden 1997. ABBD er et forum for presentasjon av afrikansk barnelitteratur for det norske publikum.

Arrangementet skal også bidra til å gi afrikanske forfattere, illustratører og forlag mulighet til kontakt og spredning utover det afrikanske markedet. I tillegg til å være et attraktivt tiltak for et norsk publikum, er det viktig for afrikanere som er bosatt i Norge å få tilgang til denne litteraturen, særlig for annengenerasjons afrikanske barn er det av stor betydning å holde kontakt med sin afrikanske kulturbakgrunn.
Arrangementet vil finne sted f.o.m. 24. t.o.m. 31.oktober.
Det vil bli senterets åttende ABBD.

Center for Afrikansk Kulturformidling Pilestredet 75c. 0354 Oslo
Tel: 21 39 61 06⁄ 07 afrikult@online.no www.cak.no

Detaljert program kommer senere

Legg inn en kommentar