Årets Avistegning 2010

Med dette utlyses konkurransen «Årets Avistegning 2010». Prisen vil i år bli delt ut for tiende gang. Det vil skje under Mediebedriftenes årsmøte i Larvik 8. september. Fristen for innsending av materiale 29. april 2011.
 
Denne henvendelsen går til alle avistegnere – og vil også bli sendt til alle mediebedrifter som benytter seg av tegningen som et sentralt uttrykksmiddel i sin virksomhet.
 
Konkurransen «Årets Avistegning» er, som tidligere, et samarbeidsprosjekt mellom Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Innsendte bidrag vil bli vurdert av en jury bestående av: Ansvarlig redaktør i Nationen, Mari Velsand (juryleder); journalist i Dagens Næringsliv/NJ, Kjetil Bragli Alstadheim; Rune Johan Andersson, representant for utøvende tegnere, og seniorrådgiver Elisabeth Vislie, Mediebedriftene.
 
«Årets Avistegning» ble innstiftet høsten 1997.  Prisen er på 30.000 kroner.
 
Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen: · er et journalistisk uttrykksmiddel · er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet
· er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt · har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord · er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning · har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet
 
Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.
 
I forbindelse med tildelingen i 2000, minnet juryen dessuten om at «også velmodellerte portretter og sceniske panoramaer med et mylder av aktører får avissidene til å bugne. Juryen vil gi en påminnelse om at avistegning også omfatter teater- og portrettillustrasjoner og reportasjer«. Juryen ser derfor gjerne at utvalget av innsendte bidrag til konkurransen utvides i tråd med dette.
 
Vi ber om at de som ønsker å bidra sender inntil tre bidrag (ikke originaler!) enten i papirkopi per post eller helst elektronisk per epost – enten direkte fra tegneren, eller fra redaksjonen.
 
Perioden tegningene skal omfatte, er 2009 og 2010
 
Frist for innsending er 29. april 2011.  Materiale sendes til
Mediebedriftene
v/Ragnhild Holmen
Kongensgate 14
0157 Oslo

Legg inn en kommentar