AVLEVERINGPLIKT FOR PLAKATER

Alle plakater, postere og plansjer skal i henhold til Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument sendes Nasjonalbiblioteket.

Dette er en generell påminnelse fra Nasjonalbiblioteket om avlevering av plakater:

Nasjonalbiblioteket forvalter Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument, som trådte i kraft 1. juli 1990. Formålet med loven er å sikre at allment tilgjengelig informasjon blir samlet inn og bevart. Ifølge loven er alle typer dokumenter avleveringspliktig, og det gjelder også for plakater.

Plakater, postere, plansjer etc. skal avleveres i to eksemplarer

Vi ber dere sende oss plakatene som dere har utgitt de siste tre årene og som dere ikke allerede har sendt oss. Hvis dere har importert plakater fra utlandet som har norsk tekst og som er tilpasset norske forhold, ber vi om å få avlevert de også.

Adresse for innsending er:
Nasjonalbiblioteket, Pliktavlevering, 8607 Mo i Rana
Plakatene blir tatt vare på i Nasjonalbibliotekets samlinger slik at de blir tilgjengelige for forskning og dokumentasjon. Et av eksemplarene oppbevares i sikringsmagasinet i Mo i Rana, mens det andre eksemplaret er tilgjengelig for bruk i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Har du spørsmål rundt pliktavlevering kan du ta kontakt med oss på
e-post pliktavlevering@nb.no eller telefon 75 12 11 78.

Mer informasjon om pliktavlevering finner du på www.pliktavlevering.no

Generell informasjon om Nasjonalbiblioteket og våre tjenester finner dere på her: http://www.nb.no/

Legg inn en kommentar