– Banalt kultursyn


– Kulturen skal ikke måtte behøve å forsvare sin plass i samfunnet, mener professor Kjell Lars Berge.

– Huitfeldts politikk mangler en helt grunnleggende, europeisk dannelsesdimensjon: Den tradisjonen som ligger til grunn for all kulturutvikling i vår del av verden og har gjort det i flere tusen år, mener professor Kjell Lars Berge.

Han etterlyser nå en debatt om kulturens verdi som kultur, og ikke bare som motor for annen samfunnsutvikling.

Klassekampen: LES MER

Legg inn en kommentar