Betalte seks millioner kroner for en tegneserie


Superpris for Supermann. Enhver skjønner at det aller første Supermann-bladet er verdt en hel del. Men ikke like mange er villige til å bla opp svimlende seks millioner kroner for en utgave av det.

Dagbladet: LES MER

Legg inn en kommentar