Biennalen for Kunsthåndverk 2011

Biennalen for Kunsthåndverk 2011
Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge 
Velkommen til åpning onsdag 4. mai kl. 1900!
Utstillingsperiode i KunstnerSenteret i Buskerud:  4. mai – 29. mai 2011.

Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge arrangerer for tredje gang Biennalen for Kunsthåndverk.
Utstillingen er juryert og er åpen for søkere som har bosted i Østfold, Vestfold og Buskerud.  Juryen har bestått av representanter fra hvert av de tre fylkene, samt to representanter med tilhørighet utenfor regionen.  Biennalekomitéen har i år valgt å invitere tre gjesteutstillere til Biennalen.  Komitéens intensjon for utstillingen har vært å skape en arena, en møteplass, for kunsthåndverk av høy kvalitet, som også kan strekke seg utover regionens grenser.
Alle arbeidene på utstillingen er på ulike måter med på å speile noen av de aktuelle problemstillingene innenfor kunsthåndverkfeltet idag.  Komitéen har med dette ønsket å utforme en utstilling som viser godt og interessant kunsthåndverk av høy kvalitet, og som kan danne et interessant utgangspunkt for det framtidige arbeidet med Biennalen for Kunsthåndverk i regionen.
Biennalekomitéen 2011: Svein Ove Kirkhorn, Margrethe Loe Elde, Barbro Hernes.
Utstillere:
Putte Helene Dal   Tine Karlsvik   Lene Lunde   Ingegjerd Mandt   Eva Beate Laugerud   Anne Pfeffer Gjengedal   Maria E Ryan Sondresen   Elisabeth von Krogh  

Juryen har i tillegg ønsket å strekke seg utover regionens grenser, og har derfor invitert:  
Jim Darbu   Sidsel Palmstrøm   John Kåre Raustein
SPION av Putte Helene Dal er tildelt juryens pris på kr. 10.000.  Prisen er gitt av Vestfold Kunstnersenter med delegert tildeling fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).  SPION er et smykke som balanserer mellom det maskuline og det feminine – og som like gjerne bæres av kvinner som menn.
Jury:  Stein Rokseth, Katrine Køster Holst, Barbro Hernes, Margreth Loe Elde og Svein Ove Kirkhorn.
Utstillingen er støttet av Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune, Østfold fylkeskommune, Norske Kunsthåndverkere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge.
KunstnerSenteret i Buskerud                                                                   Åpningstider:
Union Scene Grønland 60                                                                           Tirsdag – Fredag:   11 – 15  
3045 Drammen                                                                                          Lørdag – Søndag:   11 – 16
www.kibkunst.no                                                                                        www.unionscene.no

Legg inn en kommentar