Bilder fra Billedlig Talt 2010
Fra utstillingen på Litteraturhuset og Svein Nyhus i action.

Legg inn en kommentar