Bilder fra Grilldagene 2011

Fra festen på båten Ceres.
Martin Biel informere om nye lokaler og en 
økning av stipender for illustrasjon i Grafill.

Fig Taylor fra The Association of Illustrators forteller om hvordan man 
best kan presentere seg og være målrettet i forhold til bransje.

Petra Börner forteller hva som inspierer henne 
og hvordan hun jobber som illustratør.

Legg inn en kommentar