Bli med i Grafills nye illustrasjonskatalog


Grafills medlemmer (illustratører, animatører, tegneserieskapere) inviteres til å presentere sine arbeider i katalogen Norwegian Illustrators No.04.

Påmelding innen 20. januar 2012
Materialfrist innen 15. februar 2012

Grafill Illustrasjon inviterer alle medlemmer som er illustratører, animatører og tegneserieskapere til å delta i «Norwegian Illustrators no. 04». Dette er en mulighet til å presentere arbeidene dine i katalogen som vil bli markedsført overfor mer enn 1000 potensielle oppdragsgivere og samarbeidspartnere, i og utenfor Norge.

Interessen for illustrasjon er stor, og katalogen er en arena for å vise fram aktive norske illustratører.

Illustrasjonskatalogen lanseres i september 2012 i forbindelse med Oslo Bokfestival.

Betingelser
Medlemskap: Du må ha fullt medlemskap i Grafill.
Engelsk tekst: Katalogen er på engelsk for å kunne presentere norske illustratører utenfor Norge.

Pris: kr 2 500,- per deltaker (dekker sats, trykk og distribusjon)
Hver illustratør får to helsider til disposisjon.

PÅMELDING OG BETALINGSFRIST
innen fredag 20. januar

Påmelding sendes til: norwegian.illustrators@gmail.com

Kr 2 500,- betales til Grafills konto 5010.06.47491 med stikkord «Norwegian Illustrators No. 4». Spørsmål om betaling, kontakt Ingrid Holmesland i Grafill, telefon 22 12 82 00.

Formatet er ikke helt spikret foreløpig, og vil avhenge av antallet påmeldte.
Endelige spesifikasjoner for formater og layout sendes til alle påmeldte kort tid etter påmeldingsfristen.
Begynn likevel gjerne allerede nå å planlegge hvilke bilder du vil ha med i katalogen.

MATERIALFRIST
innen onsdag 15. februar

Kontaktpersoner:
Kristine Vintervold
Nina Rønne

Med hilsen
Grafill Illustrasjon

Legg inn en kommentar