Bli medlem i BONO

Aktiv innmelding
Husk at du ikke automatisk blir medlem i BONO selv om du er medlem av NBK, NK, Grafill eller andre kunstnerorganisasjoner – du må selv melde deg inn i BONO.

Hva koster tjenestene våre?
– Gratis medlemskap
– Gratis rådgiving
– BONO gjør fradrag i innkrevde vederlag (27% i 2009)

Når betaler vi ut vederlag?
– Vederlagene utbetales kvartalsvis; i april, juli, oktober og januar

7 GODE GRUNNER TIL Å MELDE SEG INN I BONO:

1. Mer tid til å skape
Opphavsrett kan være komplisert og rettighetsklarering kan være tidkrevende. Som medlem overlater du det administrative arbeidet til oss. Vi har kompetansen som er nødvendig for at dine rettigheter skal bli respektert og honorert.

2. Mulighet til å tjene penger
Mange av våre medlemmer mottar vederlag jevnlig. Om beløpene er små eller store, de fleste anser vederlagene som en kjærkommen ekstrainntekt.

3. Internasjonal representasjon
Det er vanskelig som kunstner å følge opp sine rettigheter i utlandet. Som medlem i BONO er du sikret representativitet i 39 land verden over.

4. Medinnflytelse
Som medlem overlater du arbeidet med å inngå avtaler til oss, men beholder kontrollen med hvor og hvordan verkene dine blir brukt.

5. Rådgiving og bistand
Har du spørsmål om egne rettigheter eller andre spørsmål om opphavsrett, kan du som medlem fritt benytte vår rådgivingstjeneste.

6. Det er gratis
Det er gratis å melde seg inn i BONO. Når vi krever inn vederlag for deg vil vi trekke fra en andel for å dekke våre administrative kostnader.

7. Forhandlingsstyrke
Å forhandle rettigheter på egen hånd kan være en stor utfordring. BONO er en kjent organisasjon med over 15 års erfaring i lisensiering av kunstverk og representerer over 50.000 kunstnere. Som medlem bidrar du til å styrke kunstnernes rettigheter.

DU KAN MELDE DEG INN HER VED Å;

• melde deg inn on-line, eller;
• laste ned innmeldingsskjema, eller;
kontakte BONO

One thought on “Bli medlem i BONO

Legg inn en kommentar