Bokmessa på Lillestrøm – November 2008

SLIK VAR INVITASJONEN TIL BOKMESSEN 2008:

52 illustratører sendte inn bidrag og postkortene forsvant fort i løpet av de tre dagene bokmessen varte. Virtual Garden sto for annonsen i messemagasinet. Og tilbakemeldingene fra publikum var veldig positive. Nye planer for 2009 er under bearbeidelse.

Din illustrasjon vil bli profilert på Norges største bokmesse!
Bli med å vise frem hva illustrasjon betyr og dermed skape økt forståelse for faget! Høstens bokmesse på Lillestrøm arrangeres 21.- 23. november. Messen er en av Norges største møteplasser for alle som er interessert i litteratur og kultur. Grafill skal i år delta med egen stand hvor vi ønsker å profilere og vise mangfoldet innen norsk illustrasjon, og inviterer Grafills illustratører til en unik mulighet for å vise seg for norske forlag og litteraturinteresserte.
”Wergeland illustrert på X måter”
For å vise mangfoldet blant norske illustratører ønsker vi at alle skal illustrere samme tekst. Vi vil synliggjøre hvordan illustratør tolker og visualiserer den samme teksten på ulike måter, og hvordan denne tolkningen både forsterker og skaper ulike opplevelser av teksten.
Henrik Wergeland ble født for år 200 år siden, og årets Bokmesse har blant annet et eget seminarrom kalt Wergeland. Vi ønsker derfor å ta utgangspunkt i et av Henrik Wergelands mest kjente dikt, nemlig Steinbrytervisen.
Grafill Illustrasjon oppfordrer alle illustratører til å illustrere Steinbrytervisen ut fra din tolkning og ditt valg av teknikk. Du får profilert deg selv, – og sammen får vi profilert illustrasjonsfaget!

«Steinbrytervisen»

Postkort:
ALLE innsendte illustrasjoner blir trykket og vist på Grafills stand på bokmessen, både på skjerm og postkort. Publikum kan ta med sine favorittkort. Antall innsendte bidrag danner tema for vår stand; ”Wergeland på xx måter”. Grafill dekker kostnadene til produksjon av postkortene, og opplag bestemmes når innsendte bidrag er klart.

Legg inn en kommentar