Bokmessen på Lillestrøm 2008: Standen

Grafill Illustrasjon jobbet med et konsept der forskjellige illustratører skulle illustrere den samme Wergelandtekst. Dette resulterte I “Wergeland på 51 måter”. Standen besto av 52 illustrasjoner på vegg og de samme illustrasjoner trykket på postkort til utdeling på messen. 4 norske illustratører ble spesielt promotert med fokus på sin illustrasjon og arbeidsmåte. Disse fikk en egen plassering på standen. Disse var: Inger Belsvik, Marvin Halleraker, Finn Graff og Gry Moursund.
Virtual Garden lagde en annonse i messeavisen med bakgrunn i konseptet.
Grafill Illustrasjon er veldig fornøyd med 51 innsendte løsninger på Wergelands ”Steinbrytervise”. Standen fikk stor oppmerksomhet og skilte seg klart ut i messeområdet. Grafill illustrasjon stod vakt alle dagene.Noen bilder fra bokmessen i november 2008.

Legg inn en kommentar