DEBATT: iPad gir avmakt


Vi må bruke vår forbruker- og kundemakt til å si nei til slike produkter, og etterlyse maskiner og utstyr som respekterer vår eiendomsrett over lovlig ervervet utstyr og innhold.

Apple lanserte nettopp iPad, en datamaskin i form av et lesebrett. Men Apple har med den DRM-teknologien (kopi- og avspillingssperrer) som brukes i iPad gitt seg selv total kontroll over kundens datamaskin. DRMen gir Apple full kontroll over hvilke programmer som kan brukes, og over innhold som lagres og spilles av – en planlagt defekt design. Siden apparatet til enhver tid er tilkoblet nettet, kan denne kontrollen utøves når som helst, helt utenfor brukerens kontroll. Dette er en meget skremmende utvikling, og utgjør et dramatisk tilbakeskritt for folks digitale rettigheter.

Debattinnlegg av Thomas Gramstad
Leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Dagsavisen: LES MER

Legg inn en kommentar