DEN BITTELILLE GRUNDERSKOLEN:

Det finnes mange veier til suksess, men motivasjonen bak engasjementet er avgjørende for å lykkes.

Lag en plan: Med en forretningsplan blir det klarere både for deg og andre hva som må gjøres, og hva som kreves for å få bedriften din opp på beina. Forretningsplanen må inneholde:

* Forretningsideen: Hva du skal gjøre og hvorfor du gjør det. Hvilke forventninger skal ditt produkt/din tjeneste dekke?

* Økonomi, budsjett og regnskap: Hvilken risiko er du villig til å ta? Hvor mye penger kan eller vil du satse? Hvor kan du skaffe pengene? Hva må varen din koste for at butikken overlever? Sett opp realistiske budsjetter. Ikke bland privat- og firmaøkonomi.

* Produktet: Hva gjør produktet/tjenesten din unikt og mulig å selge?

* Markedet: Beskriv målgruppen og analyser markedet. Hvor skal du satse og hvem skal du selge til? Hvem er konkurrentene dine?

* Organisasjonen: Skal du jobbe alene eller med andre? Kartlegg nettverket ditt. Vær tydelig på fortrinn og svakheter. Hva kan du selv, hva trenger du hjelp til?

* Gjennomføringen: Tenk gjennom i detalj hva du vil skal skje. Skal du begynne i det små? Hvor mye skal du ha på lager før du åpner butikken? Skal du si opp den gamle jobben?
(Kilder: Bank2, skattebetaleren.no, bedin.no, Aftenposten)

Her får du råd

* Nærings- og handelsdepartementets nettportal: Bedin.no
* Altinn-portalen (Drives av Brønnøysundregistrene): altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/
* innovasjonnorge.no
* To private nettsteder som kan være verd å sjekke: firma.no og grundertanker.no

MANGE STØTTEORDNINGER:

Det finnes mange støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til svært bransjespesifikke tilskudd, der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Her er noen aktuelle startsteder i pengejakten:

Etablererstipend: Innovasjon Norges Etablererstipend er et stipend som er ment å dekke kostnader under idéavklaringsfasen og under etableringen og utviklingen av selskapet. Det maksimale tilskuddsbeløpet på 800.000 kroner. Les mer på innovasjonnorge.no

SkatteFUNN: SkatteFUNN er en næringsnøytral og rettighetsbasert skatteordning som gir en skattereduksjon på inntil 20 prosent av de totale FoU-kostnadene (forskning og utvikling). Administreres av Norges forskningsråd. Les mer på skattefunn.no
I tillegg gir mange kommuner og store organisasjoner penger til etablerere.

Legg inn en kommentar