Den kulturelle spaserstokken


Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet.
Den kulturelle spaserstokken sørger for et profesjonelt kulturtilbud til eldre. Den kulturelle spaserstokken stimulerer til samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, slik at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Regjeringen foreslår til sammen 28 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken på Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter, med henholdsvis 14 mill. kroner fra hvert departement. Midlene deles ut etter søknad fra kommunene.

Den kulturelle spaserstokken ble etablert som en ordning i 2007 med en bevilgning på 10 millioner kroner. I tråd med Kulturløftet II vil regjeringen fram til 2014 arbeide for å tredoble satsningen på den kulturelle spaserstokken og gjøre ordningen permanent.

SJEKK I DIN EGEN KOMMUNE OM HVORDAN DU KAN JOBBE FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN!

Kulturdepartemnetet: LES MER

Legg inn en kommentar