Drøbak kan få status som FRIBY for forfulgte redaksjonelle tegnere

Avistegnernes Hus (avd. Follo Museum) venter på svar på søknaden om Drøbak kan bli en Friby for forfulgte redaksjonelle tegnere. Det ble fokus på dette etter debatten og opptøyene rundt «Mohammed tegningnene» i 2005. I Norge var Stavanger den første Fribyen, som var inkludert i søknaden da Stavanger ble Europeisk Kulturhovedstad. Stavanger fribysenter er etablert ut fra et ønske om å videreutvikle Stavangers engasjement som friby for forfulgte forfattere.

Mer om Fribyene, fra Wikipedia:
Friby er en by der er en del af det internationale netværk, som giver husly til forfattere og andre skribenter, der forfølges i deres hjemland. Fribyer kendes fra en række lande, og medlemsbyerne er organiseret i det internationale netværk ICORN (International Cities of Refuge Network). Blandt medlemmerne er Gøteborg, Barcelona, Frankfurt, Stavanger, Edinburgh og Mexico City. Forfatteren Salman Rushdie er en av initiativtagerne til og medstifterne af ICORN etter at han selv måtte gå under jorden.
I sin tale ved Folketingets åpning (København) 2. oktober 2007 udtalte Anders Fogh Rasmussen: «Vi vil forbedre mulighederne for at give ophold i Danmark til udenlandske forfattere, der er forfulgt i deres hjemlande.»

Grafill Illustrasjon er imponert over tiltaket og ønsker Drøbak lykke til med søknaden! Og for engasjementet ved å støtte forfulgte avistegnere og illustratører i hele verden slik at man kan få ytret det man mener uten frykt for sitt eget eller sin families liv.
Les mer om norske Fribyer her.

Legg inn en kommentar