DSS lyser ut rammeavtaler for grafisk design og produksjon av publikasjoner

Departementenes servicesenter (DSS) går i disse dager ut med anbudsforespørsler på innkjøp av design og grafisk produksjon for departementsfellesskapet.

Utlysingene er tilgjengelig på Doffin og TED i løpet av uke 24.
Det lyses ut 2 anbudsforespørsler: 
1. Tjenester innenfor visuell kommunikasjon, med 3 deler:
– Design og layout – 8 parallelle rammeavtaler
– Supplerende designelementer – 5 parallelle rammeavtaler
– Illustrasjon – 8 parallelle rammeavtaler.

2. Trykkeritjenester, med 2 deler:
– Volumtrykk 1 (opplag til 1.000 eks.)
samt spesialproduksjon – 3 parallelle rammeavtaler
– Volumtrykk 2 (opplag over 1.000 eks.) – 6 parallelle rammeavtaler.

Avtalene vil gå på 2+1+1 år (de 2 siste år som opsjon), dvs. maks inntil 4 år.

Anbudsfrist er begynnelsen av september.
Det vil onsdag 23. juni bli holdt to tilbydermøter, nærmere informasjon ligger i utlysingene.

Kontaktinformasjon:
Seksjonssjef Bjørn Vidar Jensen.
Telefon: 22 24 98 13

Legg inn en kommentar