E6 gir innføring i animasjon

E6 Østfold medieverksted samarbeider med Høgskolen i Østfold om å arrangere animasjonskurs som gir 15 studiepoeng med studiestart høsten 2010. Søknadsfrist er 15. mai 2010. Les mer og last ned søknadsskjema på nettsidene til E6 Østfold medieverksted.

Studiestart: Høst 2010 (august/september)
Vurdering/eksamen: Høst 2010 (desember)
Semester /varighet:1 semester
Søknadsfrist: 15. mai
Pris: NOK 12.000,- (inkl. bruk av utstyr, materialer og kompendie) kjøp av annen litteratur og studieavgift kr. 370,- kommer i tillegg.

Innhold og kunnskapsmål
Studentene skal:
Få kunnskap om ulike animasjonsteknikker og animasjonsuttrykk
Kunne utvikle manus, storyboard, gjøre lyd- og etterarbeid til egen animasjonsfilm
Kunne lage animasjonsfilm med ulike teknikker
Få kunnskap om ulike metoder for å anvende animasjon i grunnskolen

Organisering og arbeidsmåter
Det vil bli arrangert 4 samlinger (torsdag – lørdag) i perioden fra september til desember 2010. Kurset avsluttes med muntlig eksamen med utgangspunkt i en ferdigprodusert film. Studiet inneholder både teoretisk og praktisk arbeid. Undervisningen er workshop-preget med utstrakt bruk av øvelser for å oppmuntre til egeninnsats. Kurset er plattformuavhengig og skal gi studentene en generell forståelse for hvordan animasjonsprogram fungerer. Kurset gjennomføres på mac-plattform og programmet i-Stop Motion vil bli brukt.

Vurdering
Studiet avsluttes med muntllig eksamen og visning av egenprodusert film.
Forkunnskaper som kreves
Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
Det kreves ingen tekniske forkunnskaper.

Målgruppe
Lærere, kunstnere, studenter eller andre som er interessert i å uttrykke seg kreativt med animasjon som verktøy.

Har du spørsmål eller vil du melde deg på, kontakt:
E6 Østfold medieverksted, Kulturskolen
v/ Monica Leander
mobil: 932 888 77
mail: mole@fredrikstad.kommune.no

Legg inn en kommentar