EN INVITASJON TIL ALLE PROFESJONELLE KUNSTNERE – Kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum

EN INVITASJON TIL ALLE PROFESJONELLE KUNSTNERE
– Kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum

VIL DU VÆRE MED Å UTFORME OG UTVIKLE ET MODERNE UTEROM I MJØNDALEN SENTRUM?
Wildenveys plass ligger sentralt i Mjøndalen og skal tilgodeses med et kunstprosjekt

Nedre Eiker kommune, i samarbeid med Mjøndalen Handel og Service Forening, inviterer kunstnere, grupper av kunstnere og tverrfaglig sammensatte grupper til å melde interesse for å delta i konkurranse om utforming av kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum.

Kunstprosjektet skal sees i sammenheng med Portåsen – Wildenveys rike, som er utviklet til et vitalt kultursenter for formidling av Hermann Wildenveys liv og diktning, samt aktuell samtidskunst i ulike sjangere.

Plassen skal utformes med tanke på lek og rekreasjon, og framstå som et moderne naturlig møtested for befolkningen.
Prosjektgruppen for Wildenveys plass ønsker utradisjonelle kunstneriske løsninger. Det åpnes derfor for samarbeid mellom ulike kunstnergrupper og fagmiljøer. Det er ønskelig med samarbeid mellom billedkunstnere, kunsthåndverkere og f.eks. scenografer/koreografer, forfattere, industri/møbel/produktdesignere og arkitekter.

Det er ikke en forutsetning med erfaring fra lignende prosjekter.

Interesserte kunstnere og samarbeidsgrupper kan melde sin interesse til:
Nedre Eiker kulturkontor, Rådhuset, 3050 Mjøndalen
innen tirsdag 14. juni kl. 16.00.

Spørsmål kan sendes på mail til: jorunn.larsen@nedre-eiker.kommune.no
Krav til insendt materiale :
• En kort søknadstekst om hvorfor man vil delta i prosjektet
• CV og Bilder av kunstnerisk uttrykk (tilsammen innsendt materiale max 10 sider A4 sider)

Mer informasjon om hele prosjektet på nettstedet:
www.portaasen.no/wildenveys_plass

Torsdag 26. mai 2011 inviteres intresserte kunstnere og relevante interessegrupper til
MØTEFORUM Wildenveys plass

Sted: Portåsen, 3050 Mjøndalen
Kl. 09.00 – 16.00
Møteforum Wildenveys plass skal inspirere til nye faglige allianser for samarbeid om kunstnerisk utsmykking av Wildenveys plass.
 

Påmelding innen 6. mai: www.mfkonsept.no/wildenvey

Legg inn en kommentar