FECO Norway: Ny internasjonal nettverksorganisasjon for avistegnere, tegneserieskapere og andre som jobber redaksjonelt


FECO NORWAY skal være en en samlende forening for norske tegnere/illustratører som jobber fast eller frilans for avis og ukepresse. FECO NORWAY er en frittstående forening som hovedsaklig skal fungere som et nettverk, og formidle relevant informasjon og videreformidle informasjon fra moderorganisasjon FECO INTERNATIONAL (www.feco.info).
I tillegg ønsker vi etter hvert å jobbe med å bygge opp et nettsted som skal fungere som møteplass for medlemmene og et utstillingsvindu for redaksjonelle tegnere/illustratører med virke i Norge, m.m.

Medlemskap
De som ønsker å bli medlem må kunne vise til en viss produksjon, og at avis og/eller ukepresse det jobbes for, er knyttet til MBL, Mediebedriftenes Landsforening (www.mediebedriftene.no).
Om det primært tegnes/illustreres for utenlandske medier, skal disse være knyttet opp mot en tilsvarende organisasjon i de respektive landene.

FECO NORWAY forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på virke.
De som likevel kan vise til en solid fortid som tegner/illustratør for avis og/eller ukepresse, men har avsluttet sitt virke, oppfordres også til å søke medlemskap. Vi ser på de med en slik erfaring som en viktig ressurs for å kunne skape et variert og levende nettverk.

Kontingent
Kontingenten er satt til 200, – pr. år.
Medlemmer vil få tilsendt FECO NEWS MAGAZINE på mail to ganger i året.

Påmelding
Ved påmelding vil vi gjerne ha navn, postadresse, mailadresse, telefonnr, avis/magasin du jobber/har jobbet for og hvor lenge du har jobbet innen fagfeltet.
For å kunne overholde frister i forhold til FECO INT, ønsker vi påmelding i løpet av februar.

Frist: 28. februar.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Påmelding sendes til feco@avistegner.no
FECO NORWAY
v. styreleder Ørjan Jensen

Legg inn en kommentar