Finalle.no – vær litt obs!!

Ikke la dere lure av Finnalle.no!

Jeg inngikk et halvt års prøveabonnement på finnalle.no i mai 2010.
Avtalen gikk ut i desember, men jeg var selv ansvarlig for å si opp. Hvis ikke løper abonnementet automatisk ett år til!

Det står med liten skrift i kontrakten følgende:

pkt. 3.1.
>
> Avtalen gjelder for periode som angitt i ordrebekreftelsen. Hvis ikke annet er angitt gjelder avtalen for et 6 mnd prøveabonnement, hvoretter avtalen fornyes for ett år av gangen etter utløp av prøveperioden med mindre den blir skriftlig sagt opp. Skriftlig oppsigelse må foreligge senest 1 mnd før utløpsdato av avtalen, oppsigelse skal foreligge som signert telefaks eller som et signert papirbrev eller som e-post. Oppsigelse skal være bekreftet mottatt av AM for å være gyldig. Ved fornyelse av avtalen vil gjeldende priser legges til grunn for videreføring av avtalen.
>

Denne vesentlige klausulen blir det ikke opplyst om. Du får ingen varsel, og du blir heller ikke mer søkbar på Google gjennom dette abonnementet. Bare så det er sagt.

Altså: ligg unna!

Finnalle.no drives av Avanti Media.

Hilsen Trond Bredesen
www.illustratørene.no

Legg inn en kommentar