For store krav til småbedriftene

For stort kapitalkrav, revisjonsplikt og begrensede rettigheter til sykepenger gjør at mange vegrer seg for å starte egen bedrift. Nå vil næringsministeren gjøre det lettere å være gründer i Norge.

Veien fram til egen bedrift er lang og tung for mange, konkluderer en fersk rapport som Rambøll Management Consulting AS har skrevet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført blant personer som nylig har startet egen bedrift. Målet har vært å få mer kunnskap om hvilke utfordringer de møter i oppstartsfasen, hvordan myndighetenes involverer seg samt å få innspill til mulige forbedringer.

Hegnar: LES MER

Legg inn en kommentar