Galleri Trafo: Svein Johansen og Per Maning

Velkommen til åpning av nye utstillinger
lørdag 21. august kl. 12.00

KUNSTHALLEN (1 ETASJE)
S V E I N J O H A N S E N & P E R M A N I N G
“Dèjà Vu” PROSJEKTROMMET (TÅRNET)
JORUN MYKLEBUST SYVERSEN
“Der dunkle Mensch”

Utstillingene varer til 12. september

K U N S T H A L L E N:
Svein Johansen – malerier Per Maning – fotografier “Dèjà Vu” Lørdag 21.august åpner Galleri Trafo en utstilling med to nestorer innenfor norsk samtidskunst. Den felles tittelen henspiller på en følelse av mer eller mindre ubevisst gjensyn. Uttrykket Dèjà Vu betyr som kjent å se noe for første gang,- samtidig som dette oppleves som noe man har erfart tidligere. Fornemmelsen av gjenkjennelse underbygger de relative sidene ved tidsperspektivet. På denne utstillingen får fenomenet en spesiell relevans, fordi tidens relative betydning går som en rød tråd gjennom begge kunstneres produksjon. På denne utstillingen viser Svein Johansen et lite antall nye malerier i stort format. De har et høyere abstraksjonsnivå enn tidligere, et klarere fokus på formale verdier, samtidig holdes forbindelsen til hans generelle tematikk ved like. Bildene er bygget opp i luftige, atmosfæriske plan i gråtoner avgrenset av et nett med stringente, smale penselstrøk i en klarere fargeskala. Linjene organiserer billedplanet samtidig som de antyder volumer og dybde i et klassisk billedoppsett. Maleriene er gjerne bygget opp med en åpning i midtpartiet flankert av sokkel-lignende formdannelser på sidene. I mellomrommene kan vi ane vage menneskefigurer, som i distanserte og falmede scenebilder.
Svein Johansen er født i 1946 og bosatt i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet, dessuten som kjemiingeniør ved Oslo Ingeniørskole. Siden debuten med separatutstilling i UKS i 1975 har han hatt en omfattende utstillingsvirksomhet bl.a. i Kunstnerforbundet, Bergen Kunstforening, Galleri Christian Dam, København og Lillehammer Kunstmuseum. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst, de finske og islandske nasjonalgalleriene, og av de fleste norske kunstmuseer. Av offentlige utsmykningsoppdrag kan nevnes : Universitetet i Oslo,
Oslo kommune, Norges Bank, Stortinget og Regjeringsbygget i Oslo.
Per Maning viser et tyvetalls nye fotografier i liggende A4 format med samletittelen ”Dèjà vecu”, altså ”Tidligere levd”. Ved første øyekast skiller motiv, tematikk og generelt billedoppsett seg fra hans tidligere arbeider. Utgangspunktet for de nye fotografiene er noen bunter rustne og forvridde sprinkelfjærer med ukjent opprinnelse. Skrapjernet ble funnet på en oppryddingsdugnad på Ekely, Edvard Munchs gamle eiendom som ble parsellert ut til kunstnerboliger på 1950-tallet. I atelieret ble det organisk formede jerntrofèet oppstilt og fotografert mot en bakgrunn av stående trepanel. Per Maning er født i 1943 og bosatt i Oslo.Han deltok på Sydney Biennalen i 1992, var Norges representant på Venezia-biennalen i 1995 og har stilt ut separat bl.a. i Museet for Samtidskunst, Oslo. Munchmuseet, Oslo. Museum Folkwang, Essen, Tyskland. Suermondt Ludwig Museum, Aachen, Tyskland. Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresden,Tyskland. Institute of Visual Arts, Milwaukee, U.S.A. Laumeier Sculpture Park, St. Louis, U.S.A. Stephen Wirtz Gallery, San Francisco, U.S.A. Galleri Brandstrup, Oslo,. Galleri Riis, Oslo. Galleri Lars Bohman, Stockholm, Galleri Hippolyte, Helsinki. P R O S J E K T R O M M E T :
JORUNN MYKLEBUST SYVERSEN – DER DUNKLE MENSCH –
21.8 – 12.9 V I D E O I N S T A L L A S J O N
Der dunkle Mensch
Stirbt
Vor Dir.
Schmilzt das Herz

Friert das Herz.
Der Atem schwindet unter dem Druck. Menneskets frykt for eksistens uten grunn eller blottet for mening gjør seg gjeldende for flere I Prosjektrommet v/ Galleri Trafo vises videoen ”Der dunkle Mensch”. Verket består av en freestyle-disco danser som danser alene i en blackbox fylt med discolys og intens, mørk technotrance mikset med en tysk voiceover. Musikken er et bestillingsverk til videoverket av Andreas Mjøs. Teksten er skrevet av Myklebust Syversen (se utdrag over). Selv sier Myklebust Syversen at discodanseformen kommuniserer ekstrem estetikk under utagerende kontroll. Jorunn Myklebust Syversen (født 1978) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (2000-2005). Hun har mottatt en rekke stipender og deltatt på utstillinger, video- og filmfestivaler nasjonalt og internasjonalt, bl.a. Rencontres Internationales, Reina Sofia, Madrid, Haus der Kulturen der Welt, Berlin og Centre Pompidou, Paris. Paris Photo, Singing, Swinging North, Carrousel du Louvre, Paris, UNCLASSIFIABLE Kreuzberg Freiluft Kino/ Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst (via Galleri Rekord), UKS, Kunstnerforbundet og Høstutstillingen. Myklebust Syversens forrige produksjon,”Violent Sorrow Seems a Modern Ecstasy no.2 ” ble støttet av Norsk Kulturråd og Norsk Filminstitutt, og er utgitt av NFI på samle-DVD’en ”Norsk Kort 009”. Obs: nye åpningestider i sommer: Torsd./fredag 12-17, lørd./sønd. 12-16 Mand.-onsd. stengt Galleri Trafo, Lensmannslia 60, 1386 Asker, (ved Asker stasjon) www.galleritrafo.no

Legg inn en kommentar