Generalforsamlingen i Grafill 2010


Generalforsmalingen i Grafill er torsdag 6. mai 2010 kl. 18.00 i Skovveien, Oslo.

Har du ikke mulighet til å være tilstede kan du gi stemmen din til noen andre som er tilstede.

Fra Grafills vedtekter pkt. 11.4
«På generalforsamlingen kan det stemmes for andre medlemmer i henhold til fremlagt skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter.»

Vedlagt er en fullmakt man kan signere og gi til noen andre som skal på generalforsamlingen.

Grafill Illustrasjon er behjelpelig hvis du har problemer med å komme og vil bruke en fullmakt, send oss en epost:
grafillillustrasjon@gmail.com

(Klikk på bildet så får du filen i full størrelse for å skrive ut.)

Legg inn en kommentar