Grafill illustrasjon har fått ny leder

Grafills faggruppe for illustrasjon har valgt en ny leder, Kristine Vintervold, og vi serverer dere i den anledning et kjapt intervju:

Fortell oss kort, Kristine, hvem er du?
Jeg utdannet meg ved The Arts University College at Bournemouth, England i 2004 og har siden det jobbet frilans, hovedsakelig med redaksjonell illustrasjon og innovasjon.

Hvor lenge har du vært med i styret i Grafill illustrasjon og hva annet har du gjort i Grafill?
I 2009 ble jeg styremedlem i Grafill illustrasjon. Fra 2011 har jeg sittet i Stipendkomiteen og i 2012 ble jeg styremedlem i Grafill Fond.

Hva synes du har vært Grafills viktigste oppgaver de siste årene, og hva ønsker du at Grafill skal prioritere framover?
At stipendkomiteen kunne i 2011 gi ut hele 1.860.000 kr i stipend og at dette inkluderte 5 forsknings- og prosjektstipend på kr 100.000,- for en større realiseringsmulighet. I år er det satt av 2.200.000,- kr, og det er bra!

Ellers har de nye lokalene i Rosenkrantz’ gate 21 vært positive for å selv kunne huse foredrag, utstillinger og workshops. Jeg tror eget lokale er med å styrke Grafill ved å kunne tilby medlemmene et ’eget’ felles møtepunkt.

Videre ønsker jeg at Grafill skal utvikle seg som en organisasjon for alle som utdanner seg eller jobber med visuell kommunikasjon. Jeg er særlig opptatt av at vi fortsetter arbeidet med å forhandle frem avtaler og standardkontrakter som sikrer medlemmenes rettigheter i en tid hvor digitale løsninger ekspanderer og behovet for illustrasjon bare blir større.

Hvordan vil du ta fatt på oppgaven som styreleder for Grafill illustrasjon?
Jeg ønsker at vår innsats best mulig gjenspeiler det medlemmene ønsker, så vi kommuniserer med nå medlemmene via vår gjenoppstartede illustrasjonsblogg og vår Facebook-side. Her kan og medlemmene komme i kontakt med hverandre, publisere og dele informasjon.

Gruppa skal fremover arrangere flere workshops i Rosenkrantz’ gate 21 – og vi tar fortløpende imot ønsker av alle slag!

Hva er de mest spennende prosjektene Grafill illustrasjon holder på med nå og i nærmeste framtid?
Etter fjorårets kataloglansering under Oslo Bokfestival har vi fått en god dialog og samarbeid med festivalarrangørene. Årets festival avholdes i 13.–14. september i Spikersuppa. Gjennom disse dagene skal vi arrangere paneldebatt og avholde analog og digital bokbindings-workshop. Jeg ser dette som en mulighet til å skape ytterligere interesse for illustrasjon og Grafill som interesseorganisasjon.

Legg inn en kommentar