Grafill sentralt: Ny avtale

Grafill har sammen med Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk kulturråd blitt enige om nye regler for Statens innkjøpsordning for ny norsk faglitteratur for barn og ungdom. Reglene sikrer illustratørene honorar ved innkjøp basert på utbetalt royalty, samt at den også sikrer utbetaling hvor illustrasjonsgraden er mindre enn 20%.

Nytt er også at Grafill vil stå for utbetalingen til illustratørene basert på opplysningene som gis fra forlagene og Norsk kulturråd. Ordningen vil tre i kraft så snart de ulike foreningene har godkjent reglene, og vil deretter bli lagt ut på våre hjemmesider. Spørsmål om reglene kan rettes til daglig leder i Grafill, Martin Biehl.


Kom gjerne med tilbakemeldinger og tanker!

One thought on “Grafill sentralt: Ny avtale

  1. Anonymous on

    Det er fint at man gjør avtaler på vegne av illustratørene, men det er kanskje lurt at illustratørene sjekker disse avtalene før man signerer for alle?

Legg inn en kommentar