Grafills Generalforsamling for 2011 – sett av datoen!

Datoen for årets Generalforsamling: Fredag 25. mars 2011.
Vi håper at det blir et så bra oppmøte som ifjord. 

Vær med å stem på økte stipender:
Stipendutvalget har hatt nærmere 10 møter denne høsten og legger frem sitt forslag som skal stemmes frem på Generalforsamlingen – som innebærer en kraftig økning av stipendene til illustratørene.

Forslag til generalforsamlingen skal være inn senest mandag 31. januar 2010 innsendt til styret.
Grafills vedtekter: 
Pkt. 11.6: Forslag til behandling på generalforsamlingen må være innsendt styret seneste 31. januar.
Fullmakt:
Har du ikke mulighet til å være tilstede kan du gi stemmen din til noen andre som er tilstede. Vi legger ut en fullmakt så raskt vi har en kopi.

Fra Grafills vedtekter pkt. 11.4
«På generalforsamlingen kan det stemmes for andre medlemmer i henhold til fremlagt skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter.»

Legg inn en kommentar