Hanne Ekkeren Tegnerforbundet galleri: ”BISPELOKKET – rom til overs”

Tegnerforbundet galleri 3. juni – 12. august:

 

Hanne Ekkeren: ”BISPELOKKET – rom til overs”

Utgangspunktet for prosjektet er et av Oslos ikke-steder, på fagspråket kalt SLOAP (space left over after planning). Et typisk urbant fenomen, som innebærer rom som er blitt til overs etter at byplanleggerne har sagt sitt og et byggeprosjekt er ferdigstilt. Under Bispelokket, som er en stor rundkjøring over to plan i Bjørvika, ligger et slikt rom.  Dette er et sted for flyktige møter og handlinger, der det er mulig for folk å søke ly og få være i fred. Selv om dette ikke var ment som et sted, er det nettopp det det er blitt i kraft av menneskene som bruker det, og på grunn av de fysiske forutsetningene den arkitektoniske konstruksjonen skaper med sine vegger og tak. Bispelokkets dager er talte. I løpet av 2010 åpner Bjørvikatunnelen, som skal erstatte motorveien og trafikkmaskinen. I 2011 starter rivingen av Bispelokket.

Materialet til utstillingen er et resultat av Ekkerens regelmessige besøk under trafikkmaskinen gjennom de to siste årene. Stedet representeres i utstillingen av flere veggkonstruksjoner som består av tegninger der brukonstruksjonens betongvegger er overført med ruboff-teknikk på vokset papir, og rekonstruert i utstillingsrommet. De reflekterer monumentaliteten i byggverket, og danner et rom i rommet. En serie mindre tegninger og fotografier viser former, linjer, strukturer og objekter fra stedet. Utstillingen har et dokumentarisk preg, og verkene kan fremstå som monumenter over et sted som i nær fremtid går over i historien.

I forbindelse med utstillingen vil det bli utgitt en artistbook. Gjennom tekst og foto fra kunstnerens opphold på stedet, ønsker hun å gi et innblikk i et sted ukjent for folk flest. Den inneholder også teksten “Rom til overs” av Elin Børrud (arkitekt og professor i by- og regionplanlegging), som setter stedet inn i et byplanhistorisk perspektiv, og esseyet ”Grace Construction” av Gro Lauland (sivilarkitekt PhD) og Margunn Sandal (teolog, prest), som gir en utfyllende betraktning av sted som fenomen og hvordan vi forholder oss til det.

Ved å reflektere over dette spesifikke stedets karakter og hvordan det kan oppleves å være der som menneske, retter kunstneren samtidig søkelyset på urbanismens mer generelle dilemmaer og utfordringer, og hvordan dette gjør seg gjeldende i Oslos byplanlegging og sosialpolitikk. Stedet har stått sentralt i flere av hennes prosjekter, og tar blant annet for seg menneskets relasjon til sted som reservoar for minner og som identitetsskapende faktor, og arkitekturens innvirkning på våre liv.

Hanne Ekkeren (f. 1958) er utdannet ved G. Reitveldt Academie i Amsterdam og Strykejernet tegne- og maleskole. Hun har tidligere deltatt på flere gruppe- og separatutstillinger i inn- og utland, deriblandt Høstutstillingen tre ganger.

Legg inn en kommentar