Har din bedrift behov for en ekstra designer, arkitekt eller ingeniør i ett år?

Norsk Form samarbeider med Fredskorpset og Norad om utvekslingsprosjekt med Guatemala og Uganda – Design uten grenser. Samarbeidet er knyttet opp til ferdig utdannede fagfolk fra universitetene Rafael Landivar i Guatemala og Makerere i Uganda.

Prosjektets hovedtrekk:
– Designer, arkitekt eller ingeniør fra Guatemala eller Uganda jobber som intern i norsk bedrift.
– Arbeidsperioden har ett års varighet.
– Lønn og bolig dekkes av Design uten grenser.
– Kandidaten bidrar med nytt faglig og kulturelt perspektiv i arbeidet.
– Kompetanseheving bidrar til samfunnsutvikling i Uganda og Guatemala.
– Bedriften styrker sin sosiale profil gjennom sitt arbeid med Design uten grenser og kan kommunisere dette utad.
 Design uten grenser benytter designeres kreative og analytiske evner til å løse utfordringer i utviklingsland. Bruk av design i utviklingsprosesser fører til bedre levekår, næringsutvikling og mer effektiv nødhjelp

Design uten grenser leder utviklingsprosjekter i sør og organiserer utveksling til Norge for å heve fagkompetansen i våre samarbeidsland, Uganda og Guatemala.

Er dette interessant for din bedrift?
Ta kontakt med prosjektleder Marianne G. Boye

Telefon: 23 29 26 48
Mobil: 97 72 08 64

Legg inn en kommentar