Honorar til illustratører ved skolebesøk

Det er nå etablert en praksis for honorar til illustratør når illustrasjon benyttes i formidlingssammenheng på skoler og andre steder bøker formidles gjennom Litteraturbruket.

Etter avtale mellom Norsk Forfattersentrum, Litteraturbruket, Norsk Forfatterforening og NBU, Grafill og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken skal det betales honorar til illustratør for bruk av illustrasjon fra bok, uavhengig av om illustratør er med på forestillingen / turné eller ikke.

Inntil videre brukes samme skjema og samme prinsipper vedrørende honorar for illustratører som for forfattere når de er på skolebesøk. Dette er som vi vet ikke blitt praktisert i noe særlig grad tidligere.

Skjema ligger på hjemmesidene til Litteraturbruket:

http://www.litteraturbruket.no/pub/litteraturbruket/main/?cid=31#litteraturbruket

http://www.litteraturbruket.no/resources/13/files/41/satser_-_tekst_illustrasjon.pdf

Legg inn en kommentar