Huitfeldts utfordringer – Kunstnernes levekår


Når Anniken Huitfeldt nå overtar Kultur-departementet etter Trond Giske har hun mer penger å rutte med enn noen kulturminister har hatt før henne. Samtidig står hun overfor noen utfordringer der hun bør markere at hun kan kombinere Giskes pragmatisme med en dypere etisk og estetisk bevissthet.
For billedkunstområdet knytter dette seg blant annet til Nasjonalmuseet, kunstnernes levekår og – ikke minst – et ansvar for den «vanskelige kunsten». Disse temaene vil bli belyst i tre separate artikler. I dag handler det om kunstnernes levekår.

Kunstkritikk.no: LES MER

Legg inn en kommentar