Hva er et NUF-selskap?


PanLegis prøver med alle næringsdrivende for å gi mer infromasjon om bedre selkapsformer.
LES MER: http://no.panlegis.com

NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak og er en selskapsform på lik linje med AS, og får på lik linje med andre norske selskap et norsk organisasjonsnummer.

Et NUF-selskap kan ikke eksistere uten et hovedselskap i utlandet. Vi velger å sette opp alle selskap i England ettersom det er trygt og det er det landet i Europa med best vilkår. Under det engelske Limited selskapet lager vi en filial i Norge. Det er dette selskapet som har betegnelsen NUF. NUF-selskapet blir på alle måter å regne som et aksjeselskap i Norge og man får de samme rettigheter og den samme tryggheten som med et vanlig AS.

Bestill gratis infopakke om NUF her!

Legg inn en kommentar