Idéverksted: Fra produkt til marked


Kvinnovasjon i Buskerud arrangerer: Idéverksted – fra produkt til marked
Forbrukere blir bombandert med reklame og informasjon. Bare når du tør å være tro til eget konsept og kjerneprodukter blir du tydelig for kunden. Vi jobber med å konkretisere og spisse ditt produkt og forretningsidé, og hvordan du skal få solgt ditt produkt i markedet. Dagen vil bli delt mellom faglig innspill og gruppearbeid.

Målgruppe
Kvinner som har en idé, eller et ønske om å starte for seg selv, kvinner som allerede har startet bedrift eller er i ledende stillinger.

Dato og sted

Kongstanken Næringshage 27. april
Næringshagen i Kunstnerdalen, Sigdal 29. april
Flesberg Veksthus 04. mai
Hallingdal Næringshage (Eidsgaard Hotell) 06. mai

Kl. 9 – 14, det faglige programmet avsluttes med felles lunsj kl 13
Pris: Kr 500 per deltaker inklusive lunsj
Arrangør: Kvinnovasjon i Buskerud, Kongstanken Næringshage, Hallingdal Næringshage, Næringshagen i Kunstnerdalen, Flesberg Veksthus, Driv Inkubator

Info/påmelding:
Påmelding innen 20.04 til hilde@kongstanken.no

Kvinnovasjon: LES MER

Legg inn en kommentar