Info

Grafill illustrasjon er en faggruppe som jobber for å synliggjøre og tydeliggjøre norsk illustrasjon. Vi har styremøter ca 10 ganger i året, der vi planlegger aktiviteter som foredrag, kurs, studiereiser, seminarer mm. Vi er opptatt av aktiviteter rundt næringspolitiske rettigheter og faglig utvikling av våre medlemmer.

Illustratører jobber med formidling av budskap gjennom bilder. En illustrasjon kan f.eks underbygge en tekst, poengtere en idè eller uttrykke en stemming. Typiske illustrasjonsjobber er avistegning, billedbøker, bokomslag, reklameillustrasjoner, magasinillustrasjoner og utstillingsprosjekter. Illustrasjon et fag som stadig ekspanderer og finner nye arenaer, takket være utøvernes evne til å tenke utradisjonelt og utnytte den teknologiske utviklingen innen media.

Arrangement

Vi planlegger flere aktiviteter framover. Mer informasjon om dette kommer på bloggen etter hvert.

Katalogen Norwegian Illustrators

Cirka hvert andre til tredje år utgir vi Norwegian Illustrators, en katalog som presenterer 95 av Grafills illustratører og tegneserieskapere. Den er gjennomillustrert og viser hva slags bredde norske illustratører har i dag. Den er både en kunstbok, en katalog og et verktøy for alle som ønsker å bruke illustrasjon. Katalogen sendes ut gratis til Grafills medlemmer og potensielle kunder av illustrasjon. Vi ser i øyeblikket nærmere på muligheten for en digital versjon av katalogen.

Styret

 

http://www.grafill.no/om/faggrupper/illustrasjon/

Legg inn en kommentar