Informasjon om det tyske utenriksdepartementets internasjonale konkurranse: Logo for menneskerettighetene

Informasjon om det tyske utenriksdepartementets internasjonale
konkurranse: Logo for menneskerettighetene:

Med denne e-posten vil vi gjøre oppmerksom på en internasjonal
konkurranse som ble utlyst av det tyske utenriksdepartementet i Berlin
3. mai 2011 og som arrangeres i samarbeid med ni partnerland.
Målsetningen med konkurransen er å finne frem til en logo som kan stå
som symbol for menneskerettighetene.

Frist for innsendelse av utkast er satt til 31. juli 2011. Konkurransen
er allerede i gang – og innsendte utkast legges fortløpende ut på
prosjektets egne nettsider ( www.humanrightslogo.net).

Etter at en internasjonalt sammensatt jury har valgt ut de ti beste
innsendte utkastene, vil disse bli lagt ut på internett for åpen
avstemming i tiden 27. august – 17. september 2011.

Vinnerbidraget vil bli presentert i New York i slutten av september.
Førstepremien er på 5.000 euro, mens andre- og tredjeplass belønnes med
en premie på henholdsvis 3.000 og 1.000 euro.

Mer informasjon om konkurransen finnes også på ambassadens hjemmeside
( www.oslo.diplo.de).

Vi ville sette stor pris på om dere ville være oss behjelpelige med å
formidle informasjon om konkurransen til potensielle norske deltakere.

Med vennlig hilsen

Ingunn Tveide
_________________________________________
Deutsche Botschaft / Tysklands ambassade
Oscars gate 45
0244 Oslo

Telefon (+47) 23 27 54 17
E-Mail ingunn.tveide@diplo.de
Web
www.oslo.diplo.de

Legg inn en kommentar