Innkalling til årsmøte for IBBY Norge

Det innkalles herved til årsmøte mandag 10.mai kl. 17.30 i ABM-utviklingslokaler i Halvbroren, Observatoriegt. 1b.

Saksliste
Godkjenning av innkalling
Årsmelding
Regnskap
Tordis Ørjasæterfondet
Behandling av forslag fra styret
Behandling av evnt. innkomne forslag fra medlemmer
Valg

Det serveres vin og pizza, og vi får besøk av en kritiker av barnebøker som vil snakke om hvordan de arbeider med dette. Møtet er åpent for alle medlemmer av IBBY og de som lurer på om dette kanskje kunne vært noe for de Vi håper så mange som mulig kan møte opp!

Eventuelle forslag til Årsmøtet kan sendes til leder ragnhild Madsen på epost ragnhildm@skedsmo.kommune.no.

www.ibby.no

Legg inn en kommentar