Invitasjon: Den kunstneriske bildeboka i Belgia


Norsk barnebokinstitutt torsdag 12. november kl 1500-1700


Norske bildebøker holder et høyt kunstnerisk nivå, men det er de ikke alene om. 
I det åpne foredraget ”Thinking Outside the Box” vil Marita Vermeulen, forlegger ved det belgiske barnebokforlaget De Eenhoorn, sette søkelyset på den flamske bildeboka, som har opparbeida seg en solid posisjon i den belgiske nasjonalkulturen.

Marita Vermeulen:
Thinking Outside the Box 

Good picture books are the result of a joint venture
A publishing house has to create a good dynamic. People involved in an artistic project, that’s what a picture book is, have to feel inspired by each other, they must be challenged to think outside the box. An artistic picture book is not a predictable ‘product’ to sell. Therefore, in the publishing house we at least have to be able to ‘sell’ different ideas to each other and make them work in a book everybody can be proud of. A publisher plays an important part in the development of a good book. He has to set limits while at the same time pointing out that the artists have a lot of freedom to tell an authentic story in pictures and words. 


Vermeulen presenterer her flamske illustratørers utforskning av rammene for hva ei bildebok kan være, og vil også diskutere forlagenes innflytelse på prosessen. 
Foredraget bygger på hennes egen bok Colouring Outside the Lines.
Etterpå åpner vi for spørsmål og diskusjon. 

Norsk barnebokinstitutt
ønsker alle hjertelig velkommen!

Lenker til NBI og omtale av seminaret:
http://www.barnebokinstituttet.no/aktuelt/arrangementer
http://www.barnebokinstituttet.no/aktuelt/arrangementer?view=article&view_one=881

Legg inn en kommentar