Juleutstilling og Magne Furuholmen på TRAFO


Velkommen til åpning av nye utstillinger
lørdag 28. november kl. 12.00 på TRAFO i Asker

JULEUTSTILLING

Galleri Trafo arrangerer juleutstilling fra 28. november til 23. desember. Som tidligere år vil alle salene i 3. etasje fylles med arbeider av kunstnere tilknyttet galleriet i tillegg til kunstnere invitert for anledningen.

Juleutstillingen har blitt en årlig attraksjon der våre gjester får anledning til å handle julegaver eller kanskje kjøpe sitt første kunstverk. En viktig målsetning fra vår side er også å kunne presentere et variert og bredt utvalg av det som rører seg innenfor norsk samtidskunst, både grafikk, maleri fotografi og skulptur. Utstillingen er i overensstemmelse med galleriets ambisjoner om å være et viktig sted for visning av etablerte navn innenfor samtidskunsten så vel som spennende unge kunstnere.

Blant navnene på utstillingen finner vi Per Kleiva, Håkon Bleken, Ulf Nilsen, Per Fronth, Terje Risberg, Ståle Blæsterdalen, Lars Elling, Eli Hovdenak m.fl.

Årets juleutstilling vil legge spesielt vekt på Magne Furuholmens nye grafikkserie ”alpha-beta”. Serien består av 30 arbeider med ett trykk for hver bokstav i det norske alfabetet pluss utropstegn. Nummer 1-20 i opplaget selges som komplette mapper, mens de resterende er til salgs som individuelle bokstaver. “alpha-beta” er publisert av Paul Stolper.

JOHS. BØE
Hildring

Johs. Bøe (f. 1958) er en profilert fotograf med en fartstid på over 25 år. Hans perfeksjon og tyngde innen det fototekniske har drevet han til stadige undersøkelser av hva fotografiet evner å uttrykke.

Bøe var assistent for Irving Penn i New York fra 1981 til 1983. I Irving Penns studio gjorde det kunstneriske seg daglig gjeldende i en ellers kommersiell hverdag. Vogue-oppdrag ble omskapt til platinaprint i storformat og utstilt i blant annet MOMA og Malborough Gallery i New York. Mesteparten av overskuddet fra den kommersielle driften av studio ble brukt til å finansiere den kunstneriske delen. Johs. Bøe har i alle år beholdt den samme åpenheten med tanke på hva fotografiet forteller, både i og utenfor oppdragsammenheng.

Bildene i serien ”Hildring” er fotografert over en femårsperiode og betegnes av kunstneren som defokuserte. Ved å defokusere trekker han seg tilbake, kvitter seg med fotografiets forstyrrende detaljer og oppdager de utrolige mulighetene som befinner seg i andre områder av det optiske glasset. Områder utenfor skarphetsplanet.

Johs Bøe er opptatt av en malerisk tilnærming som særlig kan knyttes til den klassiske modernismen. Hans slørete bilder kan minne om den ekspresjonistiske maleren Mark Rothkos meditative uttrykk. Men også norsk sosialrealisme opptar han. Freskobrødrene Rolfsen og Revold er å finne på skolevegger over hele landet. Erindringene om de visuelle møtene i en skolehverdag ligger også til grunn for hva ”Hildring forteller om tid og minner. Innenfor etterkrigskunsten finner vi ofte en hyllest til arbeideren, bonden eller fiskeren, med et ønske om å fremstille nøkternhet. Likevel uttrykker de ofte lengsel og distanse. Bøe lar seg inspirere av det fotografisk rasjonelle, men det er erindringen og drømmen som vekkes i hans hverdagslige scener.

Johs. Bøe har sin fotoutdannelse fra Irving Penn Studio i 1981-1983. Siden 1984 har han holdt til i Oslo og arbeidet som fotograf i Oslo innenfor reklame, mote og magasinportretter. Han har flere ganger deltatt på Statens Høstutstilling med tegninger og foto.

Med vennlig hilsen
Galleri Trafo

www.galleritrafo.no

Legg inn en kommentar