Konferanse om opphavsrett

Konferanse om opphavsrett holdes på Litteraturhuset 11. og 12. november.

NYE BRUKERMØNSTRE – NYE LØSNINGER?

I en tid hvor mye fokus rettes mot lovlig og ulovlig kopiering av musikk og film, er det viktig at også opphavsmenn på billedsiden ser på hvilke opphavsrettslige utfordringer som er felles og særegne for eget område. Hvordan kan opphavsmennene
og deres organisasjoner best imøtekomme nye brukermønstre og
utnyttelsesformer?

Foredragsholdere fra inn- og utland vil belyse ulike aspekter ved billedskaperes opphavsrett og samfunnets behov for tilgang til bilder. Kunnskap om opphavsrett bidrar til at billedskaperes rettigheter ikke sakker akterut og er en forutsetning for utvikling av rettighetssystemer som gir samfunnet tilgang til verk og samtidig sikrer opphavsmennene vederlag. Les mer på BONOs hjemmeside, og meld deg på der!

Legg inn en kommentar