Kulturfondet økes med 11, 5 %


PRESSEMELDING 14.10.09: Norsk kulturfond økes med 44,3 millioner, fra 386,5 til 430,8 mill kr, i forslag til statsbudsjett for 2010. Musikk, innkjøpsordningene for litteratur og billedkunst er noen av områdene som øker markant.
Kulturfondet ble forespeilet en betydelig påplussing for 2010 da statsbudsjettet ble lagt frem. Musikkområdet foreslås økt med 11,3 millioner, hvorav 4 millioner går til musikkensembler, 2, 5 mill kr til innkjøp av musikk og 2 mill kr hver til henholdsvis musiker- og arrangørstøtteordningen. Innkjøpsordningene for litteratur foreslås styrket med 10 millioner fra i fjor, mens billedkunstområdet økes med nærmere 20 % – fra 19,8 mill kr til 24, 6 mill kr .
– Kulturfondet er i de siste årene gitt en betydelig økning, og de fleste kunstområdene i fondet er godt styrket i neste års budsjett. Det er storartet, sier rådets leder, Bentein Baardson (bildet).

Norsk Kulturråd: LES MER

Legg inn en kommentar