Kunst + Kapital = Kompetanse på tvers


Forum for kultur og næringsliv, Handelshøyskolen BI og Kunsthøgskolen i Oslo inviterer til Kunst og Kapital 09.

Tirsdag 10. november kl. 8.30 – 16.00
Kunsthøgskolen i Oslo

Årets konferanse setter fokus på hva kunstnere kan bidra med i utvikling av organisasjonen og omdømmet, samt markedsførings- og produktutvikling.
På konferansen møtes kunstnere, designere, studenter, næringsliv, offentlige virksomheter, universiteter og høgskoler.

Program, påmelding og annen informasjon finner du her

Legg inn en kommentar