Kunst rett Vest – en kunstrunde i 13 kommuner


Kunst rett Vest arrangeres for tredje gang 17. til 27. september 2009. Kunst rett Vest er et arrangement som består av åpne atelierer og verksteder i hele Vestregionen, i tillegg vises en stor kollektivutstilling. Kunst rett Vest er, etter hva vi erfarer, Norges største regionale kultursatsning hvor visuell samtidskunst er i fokus.

Åpne atelierer
103 juryerte profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere, som har sitt virke i Vestregionen deltar. Du inviteres inn i atelierer og verksteder som vanligvis ikke er åpne for publikum. Et mangfold av uttrykk og materialer vil bli vist. Fellesnevneren er visuell samtidskunst. Her kan man se hvor kunsten skapes og møte kunstneren direkte.

Stor kollektivutstilling
Årets kollektivutstilling finner sted i Galleri Trafo i Asker sentrum. Se www.galleritrafo.no. Kollektivutstillingen arrangeres på et nytt sted for hvert år, og gir dermed fokus i ulike deler av regionen. Kollektivutstillingen viser ett verk fra hver av de over hundre kunstnerne fordelt på nærmere 1000 kvadratmeter. Her vil du få oversikt og kan bestemme deg for hvilke kunstnere du vil besøke videre i regionen. Gratis adgang.

Både kollektivutstillingen og de åpne atelierene er salgsutstillinger – her kan du gjøre gode kunstkjøp!

Om Vestregionen
Kunst rett Vest er initiert og ledet av Vestregionen.
Med Kunst rett Vest ønsker Vestregionen å bidra til å skape et levende kunstliv i hele regionen, samt å skape gode kunstopplevelser for et bredt publikum.

Bilde: Treskulptur av Johan-Fredrik Arntzen fra Arena Vestfossen 2008. Foto Guneriussen


Mer om Kunst rett Vest

Legg inn en kommentar