Kunstavgift (Bildende Kunstneres Hjelpefond)

PÅMINNELSE: Kunstavgiften for 1.termin 2010 (omsetning i januar, februar
mars og april) forfaller til betaling 10. juni 2010.

Se www.kunstavgiften.no for informasjon og
praktiske opplysninger om innbetaling av kunstavgiften. Rapportering
online.

Ved omsetning av kunst skal det innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg
til salgsprisen når denne er over kr. 2000, jf. Lov av 4. november 1948 om
avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunst-avgiftsloven) og § 38c i Lov
av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Den som
selger kunst offentlig eller yrkesmessig er ansvarlig for innkreving av
avgiften og skal sende den til

KUNSTAVGIFTEN, KJELD STUBS GT. 3 – 0160 OSLO
konto 1600 47 84476

Kunstavgiften brukes til støtte for kunstnere som har eller har hatt sitt
virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst
eller utbetales som vederlag til opphavsmenn til opphavsrettslig vernede
kunstverk.

Legg inn en kommentar