Kunstløftet – et initiativ for å øke kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge


Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve interessen, anerkjennelsen og kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge. I den anledning lyser Kulturrådet ut prosjektmidler som en del av prosjektet Kunstløftet.

Midler vil bli gitt til prosjekter som gjennom kunst- eller kunnskapsproduksjon, formidlingsgrep eller nettverksarbeid evner å tilføre feltet nye perspektiver og kvalitetsforståelser. Kunstløftet er et tverrfaglig initiativ og inviterer til prosjekter på alle kunstområder og for alle aldersgrupper av barn og ungdom.

Kulturrådet ser samtidig at det er behov for å stimulere til flere gode prosjekter for barn fra 0 til 6 år.

www.kunstloftet.no


SE OGSÅ KULTURLØFTETS EGEN JULEKALENDER

Legg inn en kommentar