Kunstnerkår

Les lederen av Bjørgulv Braanen, Klassekampen.

* Bildekunstnere kommer svært dårlig ut når det gjelder inntektsnivå, også sammenliknet med andre kulturarbeidere. På denne bakgrunn har Tone Gjevjon og Amina Bech reist en viktig debatt om kunstnernes levevilkår. De hevder blant annet at det er et paradoks at det brukes relativt mye penger på å utdanne flere kunstnere, når de fleste tvinges over i annet arbeid etter endt utdannelse.

Klassekampen: LES MER

Legg inn en kommentar