Kvinnelige gründere prises

Det skjer på konferansen POSISJON i Trondheim 15. oktober, der det skal deles ut Djervhetspriser til kvinner. Konferansen arrangeres for kvinnelige vekstorienterte gründere i kunnskapsbedrifter eller i bedrifter med kunnskap som en viktig drivkraft.

Tre priser
Det er Nord-Trøndelag Energiverk og Sparebank 1 – i samarbeid med NTNU – som deler ut to djervhetspriser på 50.000 og én på 100.000 kroner.
Vinnerne får i tillegg tilbud om fem timer faglig veiledning og støtte fra spesialister i forretningsutvikling på Entreprenørskolen NTNU.
POSISJON arrangeres for andre gang i høst og konferansier under årets konferanse er Shabana Rehman.

Kvinnelig gründere
Etablering av nye bedrifter er viktig for verdiskaping i Norge. I forhold til samfunnsutvikling og nye arbeidsplasser, er bedrifter som har vekstambisjoner særlig viktig.
I den sammenheng mener myndighetene det er viktig å stimulere til økt kvinnelig entreprenørskap.
Regjeringens mål er at minst 40 prosent av alle gründere skal være kvinner innen 2013. Djervhetsprisene er ment å være et bidrag for å nå dette målet.


Hvem kan søke?
Søknadene må fortelle historier om kvinnelige gründere som har vært djerve.
Eksempler på «djervhet» kan være:
… at hun har brutt med omgivelsenes forventninger
… at hun har etablert seg i mannsdominerte bransjer
… at hun har tenkt kommersielt innen et nytt område
… at hun har turt å satse økonomisk
… at hun har turt å satse nasjonalt og internasjonalt
… at hun har våget å ta en posisjon som har kostet krefter.

I tillegg er det en fordel å kunne synliggjøre resultater og verdiskaping.
Andre personer kan innstille kandidater, og det gis åpning for å innstille flere kvinner, dersom det er flere i gründerteamet.
Dersom det er menn i gründerteamet, må kvinnen(e) som nomineres ha hatt en sentral rolle.
Søknadsfristen er 15. september.

LES MER

Legg inn en kommentar