Kvinnovasjon – starte bedrift

Norge trenger flere kvinner som starter egen bedrift. Da Kvinnovasjon startet opp i 2006 ble kun 32 prosent av nye bedrifter i landet startet av kvinner. I 2013 skal andelen være økt til 40 prosent. For å klare det trenger vi kvinner som tør satse. Kvinner som deg. Bli med og finn løsningene på morgendagens utfordringer. Kvinnovasjon gir deg nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes.

Finn ditt nærmeste Kvinnovasjonsmiljø her!

Vil skape endring

Kvinner starter sjeldnere bedrift og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked. Dessuten har kvinner en langt høyere terskel for å starte egne bedrifter sammenlignet med menn. Kvinnovasjon ønsker å endre dette. 73 utviklingsmiljøer arbeider mot samme mål: Å mobilisere og motivere flere kvinner til å starte egne bedrifter, og til videre utvikling av etablerte bedrifter.

Vi ønsker å gi gründerspirer inspirasjon, motivasjon og kompetanse til å gjøre drøm til virkelighet. Kvinnovasjon skal øke ambisjonsnivået blant kvinner som starter egne bedrifter. Gjennom nettverksbygging, mentorordninger, kompetanseheving, profilering og en felles portal ønsker næringshagene å gi gründerspirer guts til å gå ut i verden og være tøffe, nyskapende gründerkvinner og bedriftsledere. Kvinnovasjon.no er en møteplass for gründerkvinner, og for de som drømmer om å bli det. Gjennom suksesshistorier, nyheter fra arrangementer over hele landet og fagstoff vil portalen være til inspirasjon og nytte.

Kvinnovasjon: LES MER

Legg inn en kommentar