Litt info om den neste Illustrasjonskatalogen


Grafill Illustrasjon har begynt arbeidet med den neste illustrasjonskatalgen. Vi har søkt penger og venter nå på svar fra Grafill sentralt om hvor mye vi får. Noe som vil virke inn på prisen for hver illustratør.

Illustrasjonskunders adresser?
Det finnes ikke noe register hos Grafill over hvem som bruker illustrasjon. Grafill Illustrasjon vil gjerne ha en slik liste/oversikt som vi kan sende felles markedsføring til ang. illustrasjon og illustratørene, og i denne sammenheng Illustrasjonskatalogen. Da trenger vi hjelp fra illustratørene!

Vi har 1000 bøker som vi vil sende ut så raskt som katalogen er ferdig, og hvis du vet om hvem som kommer til å bruke den send oss FIRMANAVN, POSTADRESSE og NAVN PÅ KONTAKTPERSON (og gjerne epost og telefon også).
Du kan sende det til: grafillillustrasjon@gmail.com

Lansering av katalogen
Det blir dessverre ikke noe Bokmesse i 2009, men vi kommer tilbake med en ny idé på lansering.

Invitasjon kommer i løpet av august – så det er bare å begynne å tenke på hvilke illustrasjoner du vil ha med!
(Det er kun de med fullt medlemskap i Grafill som kan være med i katalogen.)

One thought on “Litt info om den neste Illustrasjonskatalogen

  1. Anonymous on

    Hei, jeg tror det er blitt en feil, det er ikke kun grafills «assosierte» medlemmer som får være med i katalogen vel? Fullt medlemsskap er forhåpentlig også OK(:-)Lena

Legg inn en kommentar