Lyst til å bruke energien din på formidling og markedsføring av Samtidskunst

Kunstnersenteret i Buskerud søker en ny medarbeider som, sammen med daglig leder, skal videreutvikle og ivareta senterets utadrettede virksomhet.

Vår nye medarbeider må:
Være en effektiv bruker av nye elektroniskemedier. Ha interesse for og kunnskap om samtidskunst i vid forstand. Ha velutviklet estetisk sans. Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Være utadvendt og ha gode samarbeievner. Kunne arbeide målrettet og selvstendig. Ha relevant formell kompetanse, minimum på bachelornivå.

Stillingen passer for en person som vil kunne trives med varierte oppgaver i en liten stab med stor kontaktflate.
For mer informasjon http://kibkunst.no http://www.unionscene.no

Forespørsler om stillingen kan rettes til daglig leder: 
Andor Roksvåg tlf; 32831111 epost: kontakt@kibkunst.no 

Styreleder Reidun Bull Hansen tlf: 93067368
epost: bullha@start.no

Søknad med cv og referanser sendes til: 
Kunstnersenteret i Buskerud Union Scene, Grønland 60 3045 Drammen
epost:kontakt@kibkunst.no

Søknadsfrist: 30.mai 2011
Lønn og tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.

Legg inn en kommentar